Afrika

Grote delen van Afrika zijn instabiel en onveilig door ondemocratisch bestuur en gewelddadige conflicten. Daarnaast leidt langdurige droogte in een aantal gebieden tot voedseltekorten. CARE zorgt voor hulp in noodsituaties en zet zich tegelijkertijd in voor duurzame ontwikkeling. We helpen gemeenschappen om in hun levensonderhoud te voorzien en weerbaarder te worden tegen klimaatverandering. Ook zetten we ons in voor meer inspraak en een sterkere economische positie van kwetsbare groepen. Hierbij richten we ons met name op de positie van vrouwen. Zij spelen een belangrijke rol bij wederopbouw en ontwikkeling.

Resultaten Afrika

In 2018-2019 bereikten we 
 1.976.703 mensen in Afrika.

Drosca uit Rwanda

Drosca Uwiongabiye woont met haar man en twee kinderen in Kabambe, een dorp in Rwanda. In haar vrije tijd zet ze zich in voor andere vrouwen in haar gemeenschap. Drosca informeert de vrouwen in haar dorp over hun rechten en helpt ze om op te komen voor hun belangen.

Drosca werkt op het land. Ze verbouwt bonen, maïs en uien om voor haar gezin te kunnen zorgen. Daarnaast is ze actief betrokken bij het programma ‘Every Voice Counts’ ‘van CARE Nederland. Dit programma heeft als doel om kwetsbare groepen een stem te geven bij lokale besluitvorming.

Effectief

Eén van de manieren om inspraak te vergroten is de Community Scorecard. Dit effectieve instrument brengt bewoners samen met lokale autoriteiten en instanties om voorzieningen te evalueren en te verbeteren. Een belangrijk aspect van de aanpak is dat de hele gemeenschap betrokken wordt. Oók groepen die vaak buiten besluitvorming gehouden worden zoals vrouwen en kinderen praten mee. Het is een succes: de bijeenkomsten leiden tot concrete actieplannen en grotere betrokkenheid van alle partijen.


Drosca leidt de Community Scorecard-bijeenkomsten in Kabambe en geeft trainingen. Daarnaast helpt ze dorpsgenoten bij problemen variërend van familiekwesties tot seksueel en huiselijk geweld.

Mondig

“Ik informeer de vrouwen in mijn gemeenschap over hun rechten en wijs ze op het feit dat ze een rol kunnen spelen bij de besluitvorming in ons dorp. De Community Scorecard geeft iedereen de kans zich uit te spreken over kwesties die hier spelen”, legt Drosca uit. “Het kost veel tijd en het is soms een uitdaging om dit te doen naast mijn eigen werk en de zorg voor mijn gezin. Maar ik ben heel trots op het resultaat: de vrouwen in mijn dorp zijn nu mondig en goed op de hoogte van de wetten die ze bescherming bieden.”

Thema: Inspraak in besluitvorming

In sommige landen heeft een groot deel van de bevolking weinig zeggenschap. Dit maakt bepaalde groepen, zoals vrouwen, extra kwetsbaar. CARE streeft naar stabiele, veilige samenlevingen waarin iedereen invloed kan uitoefenen op besluiten die hen aangaan. Daarom stimuleren wij inspraak in besluitvorming zodat iedereen mee kan doen en gehoord wordt.

Programma: Every Voice Counts

Het programma ‘Every Voice Counts’ stelt de allerarmsten, en vrouwen in het bijzonder, in staat hun stem te laten horen en betere toegang te krijgen tot zaken als scholing, zorg en schoon drinkwater. Dit doen we onder meer met ‘Community Scorecards’. Deze door CARE ontwikkelde methode brengt gemeenschappen, lokale autoriteiten en dienstverleners bij elkaar om in een open dialoog samen te werken aan betere voorzieningen.

Wat mij drijft is de behoefte 
 om iets te veranderen in de 
 regio waar ik woon.
Armoede is onrechtvaardig; iedereen zou minstens in zijn of haar basisbehoeften moeten kunnen voorzien. En iedereen heeft recht op een beter leven, óók vrouwen en meisjes. Dat is waar CARE voor staat en waar ik mij elke dag voor inzet.

Ninon Ndayikengurukiye, communicatie- en innovatie
specialist bij CARE in het Grote Merengebied