Azië

In Azië gaan we armoede tegen door gemeenschappen zo goed mogelijk voor te bereiden op klimaatverandering en natuurgeweld. Met duurzame oplossingen voorkomen we dat oogsten en bezittingen verloren gaan. We werken bijvoorbeeld aan waarschuwingssystemen en veilige vluchtroutes waarmee levens gered worden. Daarnaast zet CARE zich in dit deel van de wereld in voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We helpen vrouwen om hun economische positie te versterken en stimuleren inclusief bestuur zodat vrouwen meer zeggenschap krijgen. Waar nodig verleent CARE humanitaire noodhulp in samenwerking met lokale partners.

Resultaten Azië

In 2018-2019 
 bereikten we 345.432 
 mensen in Azië.

Jupiter uit Indonesië

De bewoners van het dorp Oekiu, in de provincie Oost-Nusa Tenggara, kampen ieder jaar met een lange periode van droogte. De 60-jarige Jupiter Tenistuan zag hier een uitdaging in en werkte onvermoeibaar aan een oplossing. Hij bewees dat je grote dingen kunt bereiken door klein te beginnen.

Vroeger was er altijd genoeg water in Oekiu, maar de laatste jaren veranderde dat. In het droge seizoen raakte het water op en de vrouwen moesten uren lopen om ver buiten het dorp water te halen. Dankzij het inspirerende initiatief van Jupiter, hoeft dat nu niet meer. 

Eigen watervoorraad

Jupiter besloot naast zijn huis een put te slaan om ook in tijden van droogte schoon water te hebben. Na een jaar graven, had hij een diepte van 24 meter bereikt maar nog steeds geen water gevonden. Zijn plan leek mislukt te zijn, maar toch gaf Jupiter het niet op. Hij maakte het gat waterdicht met cement en bouwde de put om tot waterreservoir. Door in het regenseizoen hemelwater naar het reservoir te leiden, heeft Jupiter nu zijn eigen watervoorraad voor de droge maanden. Hij heeft hiermee genoeg water voor het huishouden, zijn dieren en de planten rond zijn huis.

Met de steun van CARE en het ‘Partners for Resilience’-programma hielp Jupiter vervolgens veel andere dorpsbewoners aan schoon water. Inmiddels zijn er al 97 regenputten in Oekiu. Bewoners graven de putten zelf maar krijgen financiële hulp van de overheid om materiaal aan te schaffen zoals cement, emmers en touw.

Grote impact

De regenputten brachten het dorp veel goeds. Vrouwen hoeven nu niet meer uren te lopen maar kunnen in hun eigen dorp, of zelfs op hun eigen erf, schoon water halen. Zo is een kleinschalig initiatief uitgegroeid tot iets dat grote impact heeft. Jupiter is trots op het resultaat en blijft zich inzetten voor meer putten: “Mijn doel is om vrouwen te helpen. Zo lang ik gezond ben, zal ik mij voor ze inspannen.”

Thema: Weerbaarheid tegen klimaatverandering en natuurgeweld

Het weer wordt steeds extremer en het aantal natuurrampen neemt de afgelopen decennia sterk toe. Overstromingen, aardbevingen, orkanen, hittegolven en lange periodes van droogte raken mensen in arme gebieden het hardst. CARE helpt deze gemeenschappen zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld. Zo redden we levens en voorkomen we verlies van huis en haard.

Programma: Partners for Resilience 

Als lid van ‘Partners for Resilience’ (PfR) werkt CARE samen met het Nederlands Rode Kruis, Cordaid, Wetlands International, het Klimaatcentrum van het Rode Kruis en zo’n 20 lokale organisaties in zes verschillende landen. We zetten ons in voor beleid en investeringen die gemeenschappen weerbaarder maken tegen natuurgeweld en klimaatverandering. Daarnaast versterken we lokale organisaties zodat hun stem beter gehoord wordt en werken we aan concrete oplossingen voor ramppreventie.

Klimaatverandering is 
 een belangrijke oorzaak 

van armoede.

Daarom is het nodig om meer te investeren in maatregelen die de effecten van klimaatverandering zo veel mogelijk beperken. Klimaatactie zou bij iedereen bovenaan de prioteitenlijst moeten staan.

Inge Vianen, Global Leader van het CARE International
Climate Change and Resilience Platform