Midden-Oosten

In het Midden-Oosten ligt onze focus op twee grote crisissituaties: het conflict in Syrië en dat in Jemen. Meer dan vijf miljoen Syriërs zijn gevlucht naar omliggende landen en in Jemen zijn drie van de vier mensen afhankelijk van noodhulp. Een oplossing is nog niet in zicht. Naast het verlenen van acute humanitaire hulp, probeert CARE daarom ook enig toekomstperspectief te bieden. We leveren niet alleen water, voedsel, onderdak en sanitaire voorzieningen maar werken ook aan duurzame ontwikkeling. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van projecten die vrouwelijk ondernemerschap en inspraak in besluitvorming bevorderen.

Resultaten Midden-Oosten

In 2018-2019 bereikten we 865.805
 mensen in het Midden-Oosten.

Amina uit Jemen

Nergens ter wereld is de humanitaire crisis zo groot als in Jemen waar al jaren oorlog heerst. Miljoenen mensen vechten om te overleven; het overgrote deel van de bevolking heeft niet genoeg te eten en te drinken. Dankzij haar werk voor CARE kan de 24-jarige Amina Ahmed voor haar familie zorgen.

Bijna iedereen heeft honger en is aangewezen op hulp in Jemen. Van de infrastructuur is vrijwel niets over, voedsel- en brandstofprijzen zijn sterk gestegen en veel mensen zijn hun baan kwijtgeraakt. Jemenieten proberen deze moeilijke omstandigheden zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Dankzij de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken, kan CARE families zoals die van Amina hiermee helpen.

Levens redden

Sinds 2015 leidt CARE in Jemen het ‘Joint Response’-programma in samenwerking met Save the Children en Stichting Vluchteling. Het redden van levens heeft hier de allerhoogste prioriteit. CARE doet dit onder meer door voorlichting te geven over hygiëne om de verspreiding van dodelijke ziektes zoals cholera te voorkomen. Daarnaast bieden we werk aan mensen die inkomsten het hardst nodig hebben.

Één van de projecten waarmee CARE werkgelegenheid verschaft, is het opnieuw bouwen of renoveren van scholen. Want door de oorlog zijn veel schoolgebouwen verwoest of ernstig beschadigd.

Brood op de plank

Als onderdeel van het ‘Joint Response’-programma, zet CARE zich in voor het heropenen van 24 scholen in Dar Saad, een district in de provincie Aden. Amina en haar zus werken hieraan mee. Ze helpen met het opknappen van oude schooltafels en brengen zo thuis brood op de plank.

De twee vrouwen wonen samen met nog een zusje en een broer. Het viertal is op elkaar aangewezen want hun moeder overleed en hun vader woont nu met zijn nieuwe vrouw en kinderen.

Amina: “Dit project veranderde alles voor mij. Hierdoor kan ik niet alleen in mijn eigen basisbehoeften voorzien maar ook mijn broer en zus helpen. Ik kan eten en kleren voor ze kopen en de huur betalen. Ik hoop dat dergelijke projecten voorgezet worden want het helpt ons financieel én het is waardevol voor de gemeenschap.”

Thema: Humanitaire noodhulp

CARE komt snel en efficiënt in actie bij humanitaire noodsituaties als gevolg van oorlogen of natuurrampen. We richten ons vooral op de meest kwetsbare groepen. We houden hierbij altijd rekening met de specifieke behoeften en mogelijkheden van vrouwen en meisjes, naast die van mannen en jongens. Behalve het verlenen van noodhulp in getroffen gebieden, steunen wij gemeenschappen ook bij duurzame wederopbouw.

Programma: Joint Response Yemen 

CARE is aangesloten bij de ‘Dutch Relief Alliance’ (DRA), een samenwerkingsverband van zestien hulporganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de handen ineen te slaan, kunnen we snel en doeltreffend te werk gaan in noodsituaties. Per situatie bekijken we wat de beste manier is om gezamenlijk hulp te verlenen en welke organisaties hiervoor het meest geschikt zijn. In Jemen leidt CARE een zogeheten ‘Joint Response’-programma, waarin we samenwerken met Save the Children en Stichting Vluchteling.

Cash is de beste manier om 
 Jemen verder te helpen.

Het is vaak de snelste manier om hier steun te bieden en het brengt de lokale economie op gang. Met de ‘Cash for Work’-projecten kunnen mensen zelf geld verdienen en tegelijkertijd bijdragen aan iets wat iedereen ten goede komt.

Yousef Qutari, coordinator van het ‘Joint Response’-programma in Yemen