Latijns-Amerika

Nergens ter wereld is de ongelijkheid zo groot als in Latijns-Amerika. Met name vrouwen hebben hier veel minder kansen en leven vaak in armoede. CARE richt zich daarom op het versterken van hun economische positie. Daarnaast zetten we ons in om het risico op natuurgeweld en de impact ervan zo veel mogelijk te beperken. Want aardbevingen, overstromingen en orkanen komen hier vaak voor en zijn een belangrijke oorzaak van armoede. Waar mogelijk werken we samen met de private sector. Door samen op te trekken kunnen we meer bereiken.

Resultaten Latijns-Amerika

In 2018-2019, bereikten we 50.957
 mensen in Latijns-Amerika.

Martha uit Peru

Als schoolkind dreef ze al een handeltje om haar lunch te kunnen betalen. Nu runt de Peruaanse Martha Sócola Morales haar eigen kantoorboekhandel. Met de steun van CARE kon ze haar onderneming succesvol uitbreiden.

Martha is getrouwd en heeft twee kinderen. Haar man werkt op bananenplantages in de buurt, zij heeft haar eigen bedrijf. Ze groeide op met twee zussen en had een gelukkige jeugd. Maar in periodes dat haar vader zonder werk zat, had het gezin het moeilijk.

Ondernemerschap in het bloed 

Er was nét genoeg geld voor de bus naar school, maar niet voor iets te eten tussen de middag. De ondernemende, jonge Martha verdiende haar lunch bij elkaar door snoepjes goedkoop in te kopen en op het schoolplein met winst door te verkopen. Later verkocht ze schoonheidsproducten om haar studie te betalen. Daarnaast verdiende Martha wat bij met het uittypen van het werk van medestudenten.

“Ik begon het bedrijf bij mij thuis met het aanbieden van een typ- en printservice”, vertelt Martha. “Dit breidde ik uit met andere dingen die mensen nodig bleken te hebben zoals enveloppen, pennen en andere kantoorbenodigdheden. Ik ontdekte ook dat er vraag was naar een fotokopieerdienst, maar ik had niet genoeg geld om zo’n machine te kopen.”

Een beter leven

Omdat haar man een schuld had, kreeg Martha geen lening bij de bank om in haar bedrijf te kunnen investeren.

Maar Martha gaf niet op en vond uiteindelijk een instelling die groepsleningen verstrekt aan vrouwelijke ondernemers. Via het CARE-programma ‘Women in Enterprise’ volgde ze een opleiding in business management. Dankzij de lening en de opleiding, kon Martha haar bedrijf verder uitbreiden en haar kinderen een beter leven bieden.

Nu steunt ze andere gezinnen door krediet te verlenen voor de aanschaf van schoolspullen. Want dat is voor veel mensen in haar gemeenschap een te grote uitgave aan het begin van het schooljaar. “Ik ben zelf ook moeder en kon mij dit ook niet altijd veroorloven.”

Investeren in vrouwen loont

Het loont om vrouwen betere toegang te geven tot financiering. Jaarlijks kan dit wereldwijd $330 miljard aan inkomsten generen. Martha hoopt dat het in de toekomst makkelijker wordt om als vrouw een lening te krijgen: “We zijn punctueel en gericht op het terugbetalen van onze leningen. En als banken ons helpen, helpen ze daarmee een heel gezin”.

Thema: Vrouwelijk ondernemerschap

Armoede treft vrouwen en meisjes het hardst. In grote delen van de wereld hebben zij maar beperkte mogelijkheden om geld te verdienen. Door vrouwen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming draagt CARE bij aan een sterkere economische positie voor vrouwen en meer kansengelijkheid.

Programma: Women in Enterprise 

Het programma ‘Women in Enterprise’ steunt vrouwen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming door vrouwen toegang te geven tot trainingen en kapitaal. Deelnemende vrouwen vormen netwerken en werken samen aan een betere toekomst voor henzelf én voor hun omgeving. We betrekken mannen en jongens ook actief bij dit programma want hun steun is essentieel om gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bereiken.

Investeren in vrouwelijke 
 ondernemers loont in veel 
 opzichten.

Het versterkt de economische positie van vrouwen en vergroot daarmee de gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Bovendien profiteren er met elke vrouw mensen in haar sociale kring mee. Investeren in vrouwen is niet alleen een slimme zet, maar zorgt ook voor duurzame verandering in gemeenschappen.

Reintje van Haeringen, CEO van CARE Nederland