Azië

In Azië gaan we armoede tegen door gemeenschappen zo goed mogelijk voor te bereiden op klimaatverandering en natuurgeweld. Met duurzame oplossingen voorkomen we dat oogsten en bezittingen verloren gaan. We werken bijvoorbeeld aan waarschuwingssystemen en veilige vluchtroutes waarmee levens gered worden. Daarnaast zet CARE zich in dit deel van de wereld in voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen. We helpen vrouwen om hun economische positie te versterken en stimuleren bestuursvormen die niemand uitsluiten, zodat vrouwen meer zeggenschap krijgen. Waar nodig, verleent CARE humanitaire noodhulp in samenwerking met lokale partners.

Resultaten Azië

In 2019-2020 
 bereikten we 379.305 
 mensen in Azië

Onze andere aanpak

Om armoede te verlichten, helpen we kwetsbare gemeenschappen zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en beter voorbereid te zijn op natuurgeweld. In gebieden waar veel aardbevingen voorkomen, leren we mensen bijvoorbeeld hoe ze hun huizen kunnen verstevigen. Ook zetten wij waarschuwingssystemen en vluchtroutes op. Daarnaast helpen we gemeenschappen financieel minder kwetsbaar te zijn door spaar- en leengroepen op te richten. Deze aanpak blijkt ook in andere noodsituaties, zoals de coronapandemie, nuttig te zijn.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Rovelyn Bautista uit de Filipijnen

De coronapandemie treft arme gemeenschappen bijzonder hard. Veel mensen zitten nu zonder werk en dus ook zonder inkomsten. Bij zo’n grote financiële klap, blijken spaar- en leengroepen een waardevol eerste vangnet te zijn. Deze groepen zijn opgezet als onderdeel van het project ‘MOVE UP’ om de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen in de Filipijnen te versterken. Leden leggen iedere maand een klein bedrag in en bouwen zo samen een financiële reserve op. Dankzij dit spaargeld, kon onmiddellijk hulp geboden worden aan leden die door de coronacrisis niet meer in hun meest dringende behoeften konden voorzien.

Rovelyn Bautista, voorzitter van de spaar- en leengroepen in Valenzuela, heeft haar winkel tijdelijk gesloten en stelt haar voorraad beschikbaar aan leden die het nodig hebben. “Mijn zaak komt later wel. Eerst moeten we door deze crisis zien te komen. Het belangrijkste nu is om ervoor te zorgen dat onze leden genoeg te eten hebben”, licht Rovelyn toe.

De spaar- en leengroepen hebben hun nut bewezen en de saamhorigheid vergroot. Voor de langere termijn is echter meer hulp nodig want doorsparen is nu niet haalbaar en de buffers zijn niet groot genoeg om leden langdurig bij te staan. Meerdere groepen hebben daarom extra middelen gekregen waarmee leden die hun werk kwijt zijn geraakt een nieuwe start kunnen maken.

Thema: Weerbaarheid tegen klimaatverandering
en natuurgeweld

CARE helpt gemeenschappen zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld. Met innovatieve oplossingen vergroten we de weerbaarheid van kwetsbare groepen en bestrijden we armoede.
We informeren mensen over de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en helpen hen op een duurzame manier in hun levensonderhoud te voorzien.

Programma: MOVE UP 

In de Filipijnen woont meer dan de helft van de bevolking in steden. Met het project ‘MOVE-UP’ helpen we inwoners om zich beter voor te bereiden op toekomstige natuurrampen en de gevolgen van klimaatverandering. Door de grote bevolkingsdichtheid zijn zij het meest kwetsbaar als een ramp plaatsvindt. Dankzij de steun van de Europese Unie, hebben we met ‘MOVE UP’ in 2020 op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de coronahulp in grote steden.

“De lokale spaar- en leengroepen in grote steden waren een belangrijk eerste vangnet voor mensen die geraakt zijn door de coronapandemie.”

Celso Dulce, Hoofd Integrated Risk Management, CARE Filipijnen