Midden-Oosten

In het Midden-Oosten ligt onze focus op twee grote crisissituaties: het conflict in Syrië en dat in Jemen. Meer dan vijf miljoen Syriërs zijn gevlucht naar omliggende landen en in Jemen zijn vier op de vijf mensen afhankelijk van noodhulp. Een oplossing is nog niet in zicht. Naast het verlenen van acute humanitaire hulp, probeert CARE daarom ook enig toekomstperspectief te bieden. We leveren niet alleen water, voedsel, onderdak en sanitaire voorzieningen maar werken ook aan duurzame ontwikkeling. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van projecten die vrouwelijk ondernemerschap en inspraak in besluitvorming bevorderen.

Resultaten
Midden-Oosten

In 2019-2020,

bereikten we 685.292

mensen in het Midden-Oosten

Onze andere aanpak

Cash-ondersteuning, oftewel het verstrekken van geld, is een relatief nieuwe en zeer doeltreffende vorm van noodhulp. In sommige gevallen blijft het nodig om hulppakketten te leveren, maar in bepaalde situaties is het sneller, efficiënter en menswaardiger om cash te verstrekken. Hiermee kunnen mensen zelf kopen wat zij in een noodsituatie het hardst nodig hebben.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Mohammed uit Jemen

Mohammed Saleh Al-Ribai uit Zuid-Jemen, nam deel aan een van de CARE cash-projecten. Hij ontving tijdelijk een maandelijks geldbedrag voor het werk dat hij verrichtte. Daarmee kon hij niet alleen zijn gezin onderhouden, maar ook een latrine bouwen naast zijn huis.

Als jonge man werd Mohammed door een giftige slang gebeten, waardoor zijn been moest worden geamputeerd. “Als we toen een latrine hadden gehad, was ik mijn been nu niet kwijt”, vertelt Mohammed. “We hadden vroeger geen sanitaire voorzieningen in ons dorp en we moesten naar afgelegen plekken om onze behoefte te doen. Dit was voor iedereen gevaarlijk, in het bijzonder voor vrouwen en kinderen.”

De financiële ondersteuning heeft veel betekend voor Mohammed en zijn gezin. “Het gaf ons weer een gevoel van waardigheid en zicht op een betere toekomst. Ik kan mijn gezin nu drie keer per dag te eten geven en mijn dochter kan weer naar school.”

De financiële ondersteuning

gaf ons weer een gevoel

van waardigheid en zicht op

een betere toekomst.


Thema: Humanitaire noodhulp

CARE komt snel in actie bij humanitaire noodsituaties. We bieden noodhulp in getroffen gebieden en steunen gemeenschappen bij duurzame wederopbouw. In ons humanitaire werk, richten wij ons op de behoeften van de meest kwetsbare groepen. We houden hierbij altijd rekening met de specifieke behoeften en mogelijkheden van vrouwen en meisjes, naast die van mannen en jongens.

Programma:  Addressing Food Crises Yemen

Met steun van de Europese Unie, voerde CARE verschillende cash-projecten uit in Jemen, waaronder ‘Addressing Food Crises in Yemen’. Het doel van dit project is ervoor te zorgen dat kwetsbare gezinnen voldoende te eten hebben. We doen dit door cash te verstekken in ruil voor gemeenschapswerk maar ook door onvoorwaardelijke financiële steun te bieden aan huishoudens in acute nood.

“Met cash kunnen mensen hun eigen prioriteiten stellen en weer grip krijgen op hun situatie.”

Nawras Al Husein, projectmanager Addressing Food Crises Yemen