Introductie

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen en gemeenschappen weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. Daarnaast bevorderen we inspraak in besluitvorming en werken we aan vredesopbouw. Ook versterken we de economische positie van vrouwen door vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren.

Onze andere aanpak

De aanpak van CARE kenmerkt zich door maatwerk: in overleg met lokale partners en gemeenschappen bepalen we wat nodig is en wat het beste werkt. Want alleen samen bereiken we duurzame resultaten. Met respect voor ieders eigenheid en cultuur, investeren we in de kracht van mensen. We verlaten regelmatig de gebaande paden, want complexe problemen vragen vaak om nieuwe oplossingen.


De resultaten

Dit jaarverslag geeft een overzicht van onze resultaten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.
De persoonlijke ervaringen van Alexis, Rovelyn, María en Mohammed geven meer inzicht in het werk dat wij doen en de impact hiervan.

In 2019-2020
 bereikten we 3.081.502
 mensen in 28 landen

Noodhulp tijdens coronapandemie

Via voorlichtingscampagnes vergrootten we de bewustwording over hygiëne in relatie tot het voorkomen van corona. Er is uitleg gegeven over het belang van handen wassen, het gebruik van mondkapjes en het houden van afstand om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast hebben we gezorgd voor de benodigde voorzieningen, zoals schoon water en zeep.

Resultaten coronarespons:
•  944.643 mensen ontvingen coronagerelateerde hulp
•  598.755 mensen werden bereikt via voorlichtingscampagnes over corona
•  213.139 mensen ontvingen zeep of hygiëne-kits om besmettingen te helpen voorkomen

 

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

Van iedere euro die we uitgaven in 2019-2020 ging 93 cent naar onze projecten