Latijns-Amerika

Nergens ter wereld is de ongelijkheid zo groot als in Latijns-Amerika. Met name vrouwen hebben hier veel minder kansen en leven vaak in armoede. CARE richt zich daarom op het versterken van hun economische positie. Daarnaast zetten we ons in om het risico op natuurgeweld en de impact ervan zo veel mogelijk te beperken. Want aardbevingen, overstromingen en orkanen komen hier vaak voor en zijn een belangrijke oorzaak van armoede. Waar mogelijk, werken we samen met de private sector waaronder grote ondernemingen en stichtingen. Door samen op te trekken kunnen we meer bereiken.

Resultaten Latijns-Amerika

In 2019-2020

bereikten we 179.808

mensen in Latijns-Amerika

Onze andere aanpak

Om de economische positie van vrouwen te verbeteren, pleit CARE wereldwijd voor gelijke rechten. We zetten ons in voor een ondernemersklimaat waarin vrouwen tot hun recht komen. In Peru bijvoorbeeld, werkten we samen met verschillende gemeenten aan nieuwe wetgeving waardoor het voor vrouwen nu makkelijker is om een bedrijf op te zetten, te financieren en te leiden.

Tekst gaat verder onder de afbeelding.

María Julia uit Peru

María Julia uit Tabanco in Peru, werkte vroeger als huishoudelijke hulp. Nu runt ze een succesvol bedrijf. Samen met haar man onderhoudt ze haar eigen gezin, daarnaast kan ze nu ook haar ouders en jongere broer financieel steunen.

María leidt een collectief van vijftien vrouwelijke ondernemers die gezamenlijk honing en johannesbrood produceren. Via het CARE-programma ‘Women in Enterprise’ volgden María en haar partners ondernemerstrainingen. “Onze verpakkingen zijn nu beter, we verkopen meer online en ik heb meer zelfvertrouwen gekregen”, zegt María. “Ik was vroeger verlegen. Nu leid ik een bedrijf, heb ik meerdere bestuursfuncties en vertegenwoordig ik vrouwelijke imkers in Peru.”

Met burgemeesters van verschillende gemeenten, spreekt ze regelmatig over nieuwe zakelijke kansen voor vrouwen. Ze ziet dat vrouwen meer invloed krijgen en mannen steeds positiever zijn over vrouwelijk ondernemerschap. “Mannen beginnen er anders tegenaan te kijken en ik vind het heel mooi om te zien dat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen toeneemt.”

Thema: Vrouwelijk ondernemerschap

CARE zet zich in voor een sterkere economische positie van vrouwen. Over de hele wereld worden vrouwen onevenredig hard getroffen door armoede en discriminatie. We helpen de omstandigheden te creëren waarin vrouwen succesvolle ondernemingen kunnen opbouwen. Hierdoor kunnen zij meer inkomsten genereren en hun hele gemeenschap versterken.

Programma: Women in Enterprise 

Het programma ‘Women in Enterprise’ steunt vrouwen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming door hen toegang te geven tot trainingen en kapitaal. Deelnemende vrouwen vormen netwerken en werken samen aan een betere toekomst voor henzelf én voor hun omgeving. Waar wet- en regelgeving vrouwelijk ondernemerschap in de weg staan, gaan we in gesprek met lokale autoriteiten om dit veranderen. ‘Women in Enterprise’ wordt financieel mogelijk gemaakt door H&M Foundation.

“We zetten ons in voor gelijke rechten zodat vrouwen zich tot succesvolle ondernemers kunnen ontwikkelen.”

Solange Hai, programmamanager Women in Enterprise