Resultaten 
 Afrika

In 2020-2021 bereikten we

1.740.096 mensen in Afrika

Herman Shumbusho en Marie Ufitamahoro wonen met hun drie kinderen vlak buiten de hoofdstad Kigali. Ze namen deel aan Every Voice Counts, een programma van CARE dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen bevordert. Het bleek een keerpunt in hun leven. 

In het verleden had Marie weinig in te brengen thuis en was Herman vaak gewelddadig. “Ik kwam regelmatig midden in de nacht thuis en maakte dan ruzie met mijn vrouw”, vertelt Herman. De eerste stap werd gezet toen Theogene, die betrokken was bij het Every Voice Counts-programma, langskwam om met Herman te praten over huiselijk geweld.

Als rolmodel en gerespecteerd lid van de gemeenschap, lukte het Theogene om Herman te overtuigen een ander pad in te slaan. “Het was niet makkelijk in het begin maar gaandeweg veranderde ik”, licht Herman toe.

Aangemoedigd door Theogene die regelmatig op bezoek bleef komen, begon Marie groente te verkopen op de markt. Wat vroeger ondenkbaar was voor Herman, maakt hem nu enorm trots: zijn vrouw draagt bij aan het gezinsinkomen en ontwikkelt zichzelf.

Tegenwoordig beslissen Herman en Marie gezamenlijk over de financiën. Ze verdelen huishoudelijke taken en zorgen samen voor de kinderen. Ze zijn gelukkiger en staan er financieel beter voor. De twee zijn inmiddels zelf rolmodellen geworden en helpen anderen nu vooruit.

"Door rolmodellen te betrekken, lukt het verandering te brengen in diepgewortelde overtuigingen en traditionele praktijken."
Merlijn van Waas, hoofd duurzame ontwikkeling

Thema: Inspraak en stabiliteit

CARE streeft naar rechtvaardige, vreedzame samenlevingen waarin iedereen meetelt. We bevorderen inspraak in besluitvorming en werken aan vredesopbouw. Dit doen we door kwetsbare groepen te helpen opkomen voor hun belangen en gemeenschappen te steunen bij het oplossen en voorkomen van gewelddadige conflicten.

Onze andere aanpak

Het programma Every Voice Counts stelde vrouwen en jongeren in staat hun stem te laten horen en volwaardig mee te doen in de samenleving. Dit deden we onder meer door discriminerende sociale normen aan te pakken en gelijkheid tussen mannen en vrouwen te bevorderen. De inzet van rolmodellen was hierbij een effectief instrument.