Inkomsten 
 en uitgaven

Dankzij onze donateurs kunnen wij ons werk doen. Daarnaast ontvangt CARE subsidies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Europese Commissie. Ook krijgen wij ondersteuning van bijvoorbeeld de Nationale Postcode Loterij. We doen er daarom alles aan om onze kosten zo laag mogelijk te houden en zo efficiënt mogelijk te werken. De kosten voor personeel en administratie bedroegen in 2020-2021 3%.

Van iedere euro die we uitgaven in
 2020-2021 ging 93 cent naar onze projecten