Introductie

CARE ondersteunt mensen op de moeilijkste plekken ter wereld bij het opbouwen van een beter bestaan. We bestrijden armoede door ongelijkheid tegen te gaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen en gemeenschappen weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering en natuurgeweld. Daarnaast bevorderen we inspraak in besluitvorming en werken we aan vredesopbouw. Ook versterken we de economische positie van vrouwen door vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren.

Onze andere aanpak

De aanpak van CARE kenmerkt zich door maatwerk. In samenwerking met partners en gemeenschappen ter plaatse, bepalen we wat nodig is en wat het beste werkt. Zo bereiken we samen duurzame resultaten. Met respect voor ieders eigenheid en cultuur, investeren we in de kracht van mensen. We verlaten regelmatig de gebaande paden, want complexe problemen vragen vaak om nieuwe oplossingen.


De resultaten

Dit jaarverslag geeft een overzicht van onze resultaten in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. De persoonlijke ervaringen van Herman en Marie, Momina, Raquel, Asma en Fasayel geven meer inzicht in het werk dat wij doen en de impact hiervan.

In 2020-2021 
 bereikten we 3.873.710 
 mensen in 31 landen

Van iedere euro die we uitgaven in 2020-2021 ging 93 cent naar onze projecten