Resultaten 
 Azië

In 2020-2021 bereikten we

1.567.232 mensen in Azië

Momina Ali* is hoofdverpleegster van de corona-afdeling van het Services Hospital in Lahore, Pakistan. Zoals veel van haar collega’s, zette ze haar leven op het spel om anderen te helpen. 

Toen de pandemie uitbrak en de afdeling volliep met patiënten, stonden Momina en haar team voor enorme uitdagingen. De druk was buitengewoon hoog. Ze werkten dag en nacht zonder goed te weten hoe ze om moesten gaan met het virus en kampten met een groot tekort aan beschermingsmiddelen.

Onder verpleegkundigen, artsen en overig ziekenhuispersoneel raakten veel mensen besmet. "Mijn hart huilt als ik denk aan al mijn vakgenoten die aan corona stierven”, zegt Momina die rouwt om de collega’s die zij verloor.

Samen met onze partner AGAHE, werkte CARE aan het creëren van een veiligere werkomgeving bij Services Hospital. We leverden beschermingsmiddelen zoals mondkapjes, handschoenen en schorten en zorgden voor noodzakelijke medische apparatuur. Daarnaast volgden medewerkers trainingen om te leren hoe de verspreiding van het virus zoveel mogelijk voorkomen kan worden.

*Fictieve naam en ander beeld gebruikt vanwege privacy 

"We moeten voorkomen dat de

armste gemeenschappen ter wereld door de coronacrisis nog verder in de problemen komen."

Reintje van Haeringen, algemeen directeur

Thema: Noodhulp

Bij een ramp of oorlog hebben we maar één prioriteit: levens redden. We komen snel in actie en bepalen samen met inwoners, lokale overheden en partners wat het hardst nodig is. Steun aan de meest kwetsbaren, zoals vrouwen en meisjes, staat hierbij voorop. Ons werk stopt hier niet: we zijn er ook in de periode erna en bieden mensen steun om hun leven weer op te bouwen.

Onze andere aanpak

In relatie tot de coronacrisis biedt CARE zowel acute noodhulp als steun voor de langere termijn. Met cash-geld en voedselpakketten voorzien we in de meest dringende behoeften. We vergroten bewustwording door voorlichting te geven en trainen zorgmedewerkers. Daarnaast zorgden we voor beschermingsmateriaal, hygiëne-kits en handwasstations.